Fraktupphandling och analys

Fraktupphandling och analys

Frågorna är många och området komplext. Känner ni igen er i någon av  problemställningarna ovan behöver förmodligen er transport- och logistiklösning ses över. Parva Magna har en etablerad arbetsmetodik för såväl fraktupphandlingar som analys och utvärdering av er nuvarande lösning.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.