Management for hire

Management for hire

Via vårt partnernätverk har vi  tillgång till interimsbehov som kan uppstå hos våra kunder. Vår for hire-tjänst kan kombineras med en ”hyr-köps-modell” som innebär att samarbetet inleds som konsultinhyrning men att kunden därefter kan ha möjlighet att anställa personen.

Kontakta oss så beskriver vi mer om hur vi kan hjälpa dig med dina behov.