Rekrytering – Management Search

Rekrytering – Management Search

Genom vår långa erfarenhet från logistikbranschen har vi byggt upp ett stort samlat nätverk, inom bland annat management. Vi ser oss som ett nischat searchföretag med stor leveransförmåga och garanterar därför alltid våra uppdrag. Vår kännedom marknadens kandidater i kombination med vår kunds behov av kompetensförsörjning ser vi stora möjligheter till en framgångsrik rekrytering. Vi fastställer alltid tillsammans med vår kund en kravprofil för rollen, samt genomför en rekryteringsprocess och presenterar kvalitetssäkrade och anställningsbara kandidater till den efterfrågade rollen. Kandidaternas referenser är ofta en kombination av namn som denne lämnat själv och vårt nätverks kännedom om kandidaten. Detta göra att vi får en stark förankring om kandidatens förmåga för tänkt roll. Via partners genomför vi givetvis personlighetstester om så behövs.

Har du rekryteringsbehov? Kontakta oss för närmare diskussion.