Hanteringsteknisk utrustning

Hanteringsteknisk utrustning

Marknaden för hanteringsteknisk utrustning och lagerautomation har ökat markant de senaste åren, bland annat drivet av den växande e-handeln som karaktäriseras av personalintensiv verksamhet. Att identifiera och utvärdera den lösning som bäst passar ert företags verksamhet är ofta en utmaning. Marknadens aktörer förespråkar givetvis sina lösningar, men det är inte alltid som dessa passar för alla kunder och det är här Parva Magna kan bidra. Genom att att göra en grundlig problem- och behovsanalys identifieras både potentiella effektiviseringsområden som exempelvis arbetsprocesser och lagerlayout samt problemområden och flaskhalsar i produktionen. Analysen är viktig att göra för att inte riskera att man köper på sig en lösning som inte fungerar i praktiken eller inte ger de effekter som eftersträvas. Ett företags befintliga förutsättningar, arbetsprocesser och IT-lösningar är många gånger avgörande för vilken typ av lösning som ger bäst effekt. Vi är leverantörsoberoende och kan, med er verksamhet i fokus, hjälpa till med analys och rekommendation av ny hanteringsteknisk utrustning samt bistå i såväl upphandling som implementering av utrustning.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra erfarenheter.