Föreläsningar och utbildningar

Föreläsningar och utbildningar

Som en del i vårt erbjudande genomför vi föreläsningar och utbildningar inom logistik. Dessa är ofta skräddarsydda och anpassade efter våra kunders specifika behov och har många gånger en direkt koppling till behov av kompetenshöjning hos våra kunder. En föreläsning kan också fungera som en injektion till organisationen eller syfta till att företaget får ökad förståelse för hur logistiken fungerar.

Kontakta oss så beskriver vi mer om hur vi kan genomföra utbildningar just för dig.