Om Parva Magna

Om Parva Magna

Parva Magna är latin och betyder ”liten stor”. Vi ser flera innebörder i detta. Vi ska aldrig behöva säga nej till ett uppdrag beroende på att om kunden är för liten eller för stor. Genom vår nätverksbaserade arbetsmodell har vi tillgång till en kompetensbredd som gör att vi alltid kan garantera vår leveransförmåga.Vår modell fungerar lika bra hos etablerade företag som hos nyetablerade tillväxtföretag. Vårt oberoende är många gånger en nyckelfaktor till vår framgång. Vi har endast ett mål – att göra logistiken till ett starkare konkurrensmedel hos våra kunder.

Oberoende på var i förändringsarbetet du som kund befinner dig kan vi bidra. Genom egen erfarenhet tillsammans med vårt nätverk har vi bred och djup erfarenhet inom Supply Chain Management, logistikupphandlingar, förändringsarbeten, optimering/förändring av varuflöden, processer, IT, lagerlayout och -inredning, projektledning, omlokalisering av lager mm. Vi erbjuder även interimslösningar inom logistik och kan även hjälpa dig att rekrytera ny personal inom logistik-management eller specialistfunktioner inom logistik.

Vi erbjuder även föreläsningar och utbildningar inom logistik, ofta skräddarsydda och anpassade efter våra kunders specifika behov. Utbildningarna har många gånger en direkt koppling till behovet av kompetenshöjning hos våra kunder. Vi samarbetar bland annat med YH-logistik i  Södertälje.

Förutom vårt huvudfokus logistik, erbjuder vi även coaching och utveckling av försäljningsorganisationer. Med lång erfarenhet av tjänstebaserad försäljning vet vi vad som krävs för att få till en långsiktig, hållbar och proaktiv försäljningsutveckling. Med enkla och konkreta modeller som stöd för både försäljningsledningen och säljare kan stora effekter skapas i er försäljningsorganisation.

Många av våra uppdrag inleds oftast med en avgränsad punktinsats och det är genom den vi konkret kan påvisa hur resultat kan uppnås genom att du använder kompetens från Parva Magna.

Parva Magnas målgrupp är allt från etablerade industri- eller e-handelsföretag, till mindre handelsföretag eller nya e-handelsföretag. Vår erfarenhet säger att logistikutmaningar ofta är ”universella”, oavsett företagsstorlek eller bransch – Parva Magna – liten eller stor – vi finns där!

Parva Magnas VD Johnny Skeppstedt har över 30 års erfarenhet från logistikbranschen och är styrelsemedlem i CSCMPs Swedish Round Table. CSCMP är en världsomspännande sammanslutning av praktiker och lärare/forskare med syfte att utveckla kunskapen inom logistikområdet. Föreningen har idag ca 9000 medlemmar runt om i världen. CSCMP är helt inriktad på en kollegial kunskapsutveckling och bedriver ingen egen kommersiell verksamhet. Se även www.cscmp.org.

CSCMP har även ett etablerat samarbete med PLAN, ett kompetensnätverk för alla som arbetar med logistik, Supply Chain, Lean och flödesinriktat förbättringsarbete.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om våra erbjudanden och hur vi kan bistår dig med hållbara logistiklösningar.