Försäljningsledning

Försäljningsledning

Vårt erbjudande inom försäljningsutveckling är mer ”universellt”, målgruppen kan även finnas utanför logistikbranschen. Vi har själva arbetat som säljare och försäljningschefer och förstår värdet av att ha en fungerande försäljningsorganisation. Vår metodik leder till att vi efter en analys av företagets försäljningsorganisation, erbjudanden och försäljningsmål identifierar på vilket sätt försäljningsarbetet kan utvecklas. Många gånger handlar uteblivna försäljningsresultat om otydliga mål, avsaknad av proaktiv försäljning och bristande säljstyrning men framför allt bristande resultatorienterad coaching.

Hör av dig till oss för att höra mer om hur du kan öka din försäljning med stöd från oss.