Affärsutveckling logistikleverantörer

Affärsutveckling logistikleverantörer

Genom vår bakgrund och många kontakter med logistikleverantörer genom åren har vi lärt oss mycket om de krav som ställs på dem. Med den kunskapen i bagaget kan vi bistå logistikleverantörerna i deras arbete med att utveckla affärsmodeller och tjänster som möter upp mot kundernas krav. Våra uppdrag inleds ofta med ett mindre strategiarbete som utgör plattformen för logistikleverantörens fortsatta utvecklingsarbete.

Är du logistikleverantör och känner att du behöver ”näring” i ditt arbete med att utveckla ert utbud, hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.