Outsourcing & 3PL-upphandling

Outsourcing & 3PL-upphandling

Att lägga ut till lager på en extern part är ofta ett stort beslut att fatta. Det omfattar allt från att kvalitetssäkra en potentiell partner som att hantera personalfrågor i sin egna verksamhet. Att lyckas med outsourcing kräver att man har mycket bra kännedom om outsourcingmarknaden inom logistik. På Parva Magna är vi insatta i marknaden och dess aktörer, såväl nationella som internationella. Vi har genomfört ett antal upphandlingar som gör att vi tidigt i processen ser både möjligheter och potentiella fallgropar .Vi bistår med såväl ett helhetsåtagande vid upphandling som marknadskartläggning, kravspecifikationsarbete och identifiering av potentiella 3PL-aktörer. Vi fungerar som stöd och katalysator både under och efter upphandlingsprocessen.

Vi har också stor erfarenhet i hur affärsmodellen för en 3PL-aktör fungerar vilket är av stor betydelse under upphandlingen men framför allt i den långsiktiga affärsrelationen. Att arbeta med en extern leverantör innebär inte enbart att man frigör fasta kostnader och ökar fokus på sin kärnaffär, det innebär också att man ingår ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Att hitta den 3PL-aktör som verkligen förstår sina kunders vardag och kan anpassa sina logistiktjänster efter den är A och O för att lyckas tillsammans. Detta samarbete är viktigt att klargöra i inledningen av relationen.

Vi erbjuder även löpande revisioner,  så kallade 3PL-audits. Syftet med det är att säkerställa att ingånget avtal efterlevs och identifiera eventuella gap mellan avtal och verklig levereras. Vi bistår även med framtagande av nyckeltal för fortsatt uppföljning av samarbetet. Har du en befintlig 3PL-relation som du vill utvärdera och utveckla kan en 3PL-audit vara en mycket kostnadseffektiv lösning.

Hör av dig till oss för mer information om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.